Contact Us

Location: Home \ Contact Us \ Contact Us

Contact Us

2.jpg

图片18.png


Maritime Logistics and Free Trade Islands Research Center

Location: No.1 Zheda Road, Zhoushan, 306021, Zhejiang, P.R. China

Contact : Ms Kathy Yun LU 

Tel : +86-580-2092512

Fax : +86-580-2092891

E-mail : yunlu@zju.edu.cn